שאלות ותשובות

המרוץ יתקיים בתאריך ה – 2.11.17 – יתר לוחות הזמנים מפורטים בעמוד לוחות זמנים

מקצה עממי – 2.5 ק”מ – מותאם לילדים, משפחות
מקצה 5 ק”מ  – מסלול מעגלי אשר משלב ריצה על כביש וריצה על קו החוף
מקצה 10 ק”מ – מסלול מעגלי אשר משלב ריצה על כביש וריצה על קו החוף
מקצה 21.1 ק”מ – מסלול מעגלי אשר משלב ריצה על כביש וריצה על קו החוף

קטגוריות מפורסמות בכל אחד מעמודי המקצים

עבור המרוץ ייסגרו מספר כבישים, בעיקר בציר שעל קו החוף וובכבישים הפנימיים שבחוף דדו מצפון. הודעה מסודרת תתפרסם לפני המרוץ עם כל ההנחיות

לאורך המסלול ייפרסו עמדות מים בנקודות קבועות מראש, בנוסף בנקודות מסוימות ייפרסו עמדות משקה איזוטוני וחלוקת ג’לים

ע”פ ההחלטה החדשה שיצאה מבית המשפט, אין חובה להעביר אישור רופא למרוץ. על כל רץ לשלוח הצהרת משתתף חתומה כתנאי להשתתפות וקבלת ערכה, ילדים מתחת לגיל 18 מחויבים לספק אישור הורים להשתתפות במרוץ