תקנון המרוץ

תאריך התחרות: 3.11.17
מתחם התכנסות, רישום והתארגנות: חוף דדו
מקצים: 21.1 ק”מ, 10 ק”מ, 5 ק”מ, 2.5 ק”מ
:הרשמה
פתיחת רישום מוקדם ב – 1.7.17 עד 31.8.17 בשעה 16:00
רישום רגיל מ – 1.9.17 עד 22.10.17 בשעה 16:00
רישום מאוחר מ – 22.10.17 עד 30.10.17 בשעה 16:00
:עלויות הרשמה
רישום מוקדם 21.1 ק”מ – 150 ש”ח, רישום רגיל 21.1 –  180 ש”ח, רישום מאוחר 21.1 ק”מ –  220 ש”ח
רישום מוקדם 10 ק”מ – 90 ש”ח, רישום רגיל 10 –  110 ש”ח, רישום מאוחר 10 ק”מ –  140 ש”ח
רישום מוקדם 5 ק”מ – 70 ש”ח, רישום רגיל 5 –  90 ש”ח, רישום מאוחר 5 ק”מ –  120 ש”ח
רישום אחיד 2.5 ק”מ – 45 ש”ח
:הנחות
חיילים (בהצגת חוגר) – 30 אחוז הנחה
קבוצות (מותנה ברישום של 10 רצים) – 10 אחוז הנחה
:ערכות המשתתף
הערכה תחולק בימי חלוקה מוגדרים לפני המרוץ, לא ניתן לאסוף ערכה ביום המרוץ
 חולצת תחרות ממותגת מבית סאקוני
צ’יפ מדידה + מספר חזה + סיכות בטחון – הכל במעטפה סגורה
צמיד משתתף – מאפשר כניסה לחניון, יציאה מהחניון, מתחם התאוששות לרצים בלבד
מדידת זמנים
תתבצע מדידה מסודרת ומקצועית על ידי חברת 4ספורט – אילן קלנר
תתבצע פריסת שטיחי מדידה בנקודת הסיבוב, נקודת הזינוק, נקודת הסיום ונקודת כרוז
:מקצים וקטגוריות
מקצה 21.1 ק”מ | 10 ק”מ | 5 ק”מ
גברים/נשים – כללי – 3 מקומות ראשונים בכל קטגוריה
נערים/נערות עד 19
גברים/נשים – 20-29
גברים/נשים – 30-39
גברים/נשים – 40-49
גברים/נשים – 50-59
גברים/נשים – 60-69
גברים/נשים – 70-79
ותיקים/ותיקות – +80
:פרסים לזוכים
פרסים כספיים במיטב המסורת
גביעים למקומות הכלליים בכל מקצה
גביעים לקבוצות גיל לכל קטגוריה
:הגבלות/תקנון
ערעורים – ניתן לערער על תוצאה במתחם המרכזי עד חצי שעה לאחר סיום הריצה
פרסים לזוכים/חלוקת מדליות/גביעים – יינתנו רק בטקס הסיום שנערך בתום המרוץ, לא ניתן לקבל פרס על זכייה שלא בטקס המרכזי של האירוע
:אישורי השתתפות
כל משתתף יצטרך לחתום על הצהרת משתתף שכוללת: הסרת אחריות, הצהרת בריאות ואישור שימוש בתמונות
ילדים מתחת לגיל 18 מחויבים להעביר אישור הורים להשתתפות