תקנון המרוץ

תאריך התחרות: 2.11.18
מתחם התכנסות, רישום והתארגנות: חוף דדו
מקצים: 21.1 ק”מ, 10 ק”מ, 5 ק”מ, 2.5 ק”מ
:עלויות הרשמה
רישום מוקדם 21.1 ק”מ – 150 ש”ח, רישום רגיל 21.1 –  180 ש”ח, רישום מאוחר 21.1 ק”מ –  220 ש”ח
רישום מוקדם 10 ק”מ – 90 ש”ח, רישום רגיל 10 –  110 ש”ח, רישום מאוחר 10 ק”מ –  140 ש”ח
רישום מוקדם 5 ק”מ – 70 ש”ח, רישום רגיל 5 –  90 ש”ח, רישום מאוחר 5 ק”מ –  120 ש”ח
רישום אחיד 2.5 ק”מ – 45 ש”ח
:הנחות
חיילים (בהצגת חוגר) – 30 אחוז הנחה
קבוצות (מותנה ברישום של 10 רצים) – 10 אחוז הנחה
:ערכות המשתתף
הערכה תחולק בימי חלוקה מוגדרים לפני המרוץ, לא ניתן לאסוף ערכה ביום המרוץ
 חולצת תחרות ממותגת מבית סאקוני
צ’יפ מדידה + מספר חזה + סיכות בטחון – הכל במעטפה סגורה
צמיד משתתף – מאפשר כניסה לחניון, יציאה מהחניון, מתחם התאוששות לרצים בלבד
מדידת זמנים
תתבצע מדידה מסודרת ומקצועית על ידי חברת 4ספורט – אילן קלנר
תתבצע פריסת שטיחי מדידה בנקודת הסיבוב, נקודת הזינוק, נקודת הסיום ונקודת כרוז
:מקצים וקטגורים
ע”פ הכתוב בעמודי המקצים
:פרסים לזוכים
 פרסים כספיים במיטב המסורת למקצה 21.1 ק”מ בלבד
גביעים למקומות הכלליים בכל מקצה
גביעים לקבוצות גיל לכל קטגוריה
:הגבלות/תקנון
ערעורים – ניתן לערער על תוצאה במתחם המרכזי עד חצי שעה לאחר סיום הריצה
פרסים לזוכים/חלוקת מדליות/גביעים – יינתנו רק בטקס הסיום שנערך בתום המרוץ, לא ניתן לקבל פרס על זכייה שלא בטקס המרכזי של האירוע
:אישורי השתתפות
כל משתתף יצטרך לחתום על הצהרת משתתף שכוללת: הסרת אחריות, הצהרת בריאות ואישור שימוש בתמונות
ילדים מתחת לגיל 18 מחויבים להעביר אישור הורים להשתתפות
מערכת רישום: מופעלת על ידי חברת 4ספורט, ע”פ תקנון וניהול המידע שברשותם