:ביטולים ושינויים
דמי ביטול לרצים שנרשמו – 5 אחוז מסך העסקה או 100 ש”ח הנמוך מביניהם
[email protected] – במקרה של ביטול יש להפנות את הבקשה לקישור הזה בלבד
לא יהיה החזר ביטולים לאחר 26.10.17
עמלת שינוי הרשמה – 10 ש”ח
[email protected]  -יש לשלוח את בקשתכם לקישור הבא בלבד 

:הצהרת משתתף
בעת הרישום תדרשו לאשר את הצהרת המשתתף. קישור לקריאת ההצהרה נמצא על גבי טופס הרישום